SỨ BÁT TRÀNG GROUP - GỐM SỨ BÁT TRÀNG MOMENT
Công ty TNHH Tập đoàn gốm sứ Bát Tràng

Xưởng sản xuất và văn phòng giao dịch: Xóm 3, Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.

Sứ Bát Tràng Group: www.battrang.vn | www.battranggroup.com
Sân chơi gốm Bát Tràng Moment: www.battrangmoment.com.vn
Gốm sứ Bát Tràng Mosaic: www.mosaicbattrang.vn

Email: battrangmoment@ gmail.com 
ĐT:  Mr Khánh: 0989 432 234 - 0969 432 234
        Ms Thảo: 0963 432 234 - 01235 432 234
Skype: battrangmoment